TRANSPORT

Fodervogne

TRANSPORT

Effektiv indsamling og lagring er vigtig for at sikre afgrøde og foderværdi, samtidig med at produktionsomkostningerne holdes nede. At stræbe efter den højeste tæthed under afhentning og opbevaring holder næringen inde i afgrøden og håndteringsomkostningerne lave.

TRANSPORT - Alle maskiner


Ballesnittere